Yurtdışı Başvuru Kılavuzu

Yurtdışı Başvuru Kılavuzu

Reyhanlı Eğitim Kampüsü

REYHANLI EĞİTİM KAMPÜSÜ ULUSLARARASI EBU UBEYDE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
MİSAFİR (ULUSLARARASI) ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU KILAVUZU


Reyhanlı Eğitim Kampüsü Uluslararası İmam Hatip Lisesi Eğitim Burs Programına başvuracak misafir (uluslararası) öğrenci adayları için belirlenen şart ve yeterlilikler ile bunlara bağlı olarak oluşturulan süreç ve tarihler aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU SÜRECİ

reyhanliegitimkampusu.org adresinden ön başvurular 23.01.2023 – 20.04.2023 tarihlerinde alınacaktır.

MÜLAKAT VE KABUL SÜREÇLERİ

 • Öğrencilerle mülakatlar bulundukları ülkelerde, belirlenen iller, okullar ya da İHH İnsani Yardım Vakfı temsilciliklerinde 01.05.2023 – 31.05.2023 tarihlerinde ve belirlenen saatlerde ilgili mülakat komisyonları tarafından yapılacaktır
 • Mülakat komisyonları mülakat değerlendirmeleri 10.05.2023 - 31.05.2023
 • Mülakat sonuçlarının açıklanması 01.06.2023 ve teyit alınması
 • Pasaport, vize ve biletleme süreçleri 08.06.2023 - 31.07.2023
 • İntikal 01.09.2023 - 10.09.2023

MİSAFİR (ULUSLARARASI) ÖĞRENCİ GENEL KABUL ŞARTLARI

 • 01.01.2007 ve sonrasında doğmuş olmak,
 • Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak,
 • Bekâr olmak (evli olmamak),
 • Ülkesinde, Türkiye’de 8. Sınıf düzeyine denk bir eğitim öğretim sisteminden 100 üzerinden en az 70 ve üzeri bir puanla mezun olmak veya ilgili yılın temmuz ayında mezun olabilecek durumda olmak.
 • Ülkelerindeki öğrenim süresi içinde bir disiplin cezası almamış olmak,
 • Öğrenimine iki yıldan fazla ara vermemiş olmak,
 • Sağlık yönünden öğrenim görmesine engel bir durumu olmamak,
 • Ailesi tarafından çocukları adına her iş ve işleyiş için muvafakatname (vakıf ve okul adına 2 adet) verilmiş olmak.

MİSAFİR ÖĞRENCİ SEÇİM KRİTERLERİ

 • Öğrencinin tarafımızdan yapılacak Genel Yetenek Sınavı’na (IQ) girmek ve en az 70 puan almak,
 • Genel Yetenek Sınavı’ndan sonra yapılacak mülakata girmek ve başarılı olmak,
 • Temel dinî bilgiye sahip olmak,
 • Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuyabilmek,
 • Kur’an-ı Kerim’den kısa süreleri ezbere bilmek,
 • Ortaokul seviyesinde bir yabancı dil bilmek,
 • Kendini ifade edebilen, konuşma engeli olmayan, sorulan soruları kolaylıkla algılayabilen ve cevap verebilen bir yeterliliğe sahip olmak,
 • Milli, manevi ve kültürel değerlere uygun bir anlayışa sahip olmak,
 • Ahlaki zafiyetleri ve kötü alışkanlıkları olmamak,

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN MİSAFİR (ULUSLARARASI) ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Öğrencinin mezuniyetini gösterir ortaokul diplomasının aslı veya resmi kurumlarca tasdikli sureti,
 • İlköğretimin 8. sınıfını iyi derecede bitirdiğine dair (transkript) not çizelgesi ve son sınıf öğrencisi ise bir önceki yıla ait not çizelgesinin aslı veya resmi kurumlarca tasdikli sureti,
 • Nüfus cüzdanı / Pasaport aslı veya resmi kurumlarca tasdikli örneği,
 • Türkiye’de sağlık yönünden öğrenim görmesine engel bir hastalığı olmadığına dair resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu,
 • 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında)
 • Öğrenim meşruhatlı vize,
 • Doğum Belgesi,
 • Öğrenci velisinden Türkiye’de eğitim görmesine dair muvafakatname(vakıf ve okul adına 2 adet)

MİSAFİR (ULUSLARARASI) ÖĞRENCİ KAYIT SÜRECİ

Kesin kayıt şekli ve tarihleri mülakatlar sonrasında kabul edilen adaylara sitemizden duyurulacaktır. Ayrıca öğrencilere e-posta olarak bilgi verilecektir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopileri kabul edilmez.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar burs hakkını kaybeder.
 • Burs programına kabul edilen öğrenciler kayıt öncesinde burs şartlarına, Türkiye’nin genel ahlak kurallarına ve okulun belirlenen disiplin kurallarına uyacaklarına dair bir taahhütname imzalayacaklardır. Bu taahhütnameye uymamaları durumunda ise tüm haklarını kaybedeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

MİSAFİR (ULUSLARARASI) ÖĞRENCİLERİN REK KAMPÜSE GELİŞ SÜREÇLERİ

REK’te eğitim görmeye hak kazanmış öğrencilerin pasaport, vize ve biletleme işlemleri tamamlandıktan sonra ağustos ayından itibaren kampüse gelişleri sağlanacaktır.

Online Kataloğumuzu İnceleyin.