YURTİÇİ Başvuru Kılavuzu

YURTİÇİ Başvuru Kılavuzu

Reyhanlı Eğitim Kampüsü

REYHANLI EĞİTİM KAMPÜSÜ ULUSLARARASI EBU UBEYDE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU KLAVUZU


Reyhanlı Eğitim Kampüsü Uluslararası İmam Hatip Lisesi Eğitim Burs Programına başvuracak Türk öğrenci adayları için belirlenen şart ve yeterlilikler ile bunlara bağlı olarak oluşturulan süreç ve tarihler aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU SÜRECİ

reyhanliegitimkampusu.org web adresinden ön başvurular 01.05.2022 – 30.06.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

MÜLAKAT VE KABUL SÜREÇLERİ

 • Başvuru İnceleme ve Değerlendirme Süreci: 01.07.2022 - 07.07.2022
 • Öğrencilerle mülakatlar bulundukları illerde, belirlenen okullar ya da İHH İnsani Yardım Vakfı temsilciliklerinde 13.07.2022 – 24.07.2022 tarihlerde ve belirlenen saatlerde ilgili mülakat komisyonu tarafından yapılacaktır.
 • Mülakat komisyonları mülakat değerlendirmeleri 25-28 Temmuz 2022
 • Mülakat sonuçlarının açıklanması 29-30 Temmuz 2022
 • Nakil Süreçleri 20 Temmuz sonrası MEB tarafından açıklanan nakil takvimi esas alınacaktır.

TÜRK ÖĞRENCİ GENEL KABUL ŞARTLARI

 1. 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 2. Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak,
 3. 3. Erkek öğrenci olmak,
 4. 4. 01.01.2007 ve sonrasında doğmuş olmak,
 5. 5. LGS’ye girmiş olmak, (girmemiş öğrenciler için deneme sınavı uygulanacaktır.)
 6. 6. LGS’den en az 250 puan almış olmak,
 7. 7. Öğrenim süreci içinde bir disiplin cezası almamış olmak,
 8. 8. Öğrenime bir yıldan fazla ara vermemiş olmak,
 9. 9. Sağlık yönünden öğrenim görmesine engel bir sorunu olmamak,
 10. 10. Okulumuza 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin kaydı için gerekli nakil şartlarını taşımak.

TÜRK ÖĞRENCİ MÜLAKAT SEÇİM KRİTERLERİ

 1. 1. Öğrenci seçim komisyonumuzun sözlü mülakatından 70 ve üzeri puan almak,
 2. 2. Temel dinî bilgiye sahip olmak, (Türkiye Diyanet Vakfı-Temel Dini Bilgiler kitabı esas alınacaktır.)
 3. 3. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuyabilmek,
 4. 4. Kur’an-ı Kerim’den kısa süreleri ezbere bilmek,
 5. 5. Ortaokul seviyesinde bir yabancı dil bilmek,
 6. 6. Yeterli düzeyde Türkçe dil bilgisine sahip olmak,
 7. 7. Kendini ifade edebilen, konuşma engeli olmayan, sorulan soruları kolaylıkla algılayabilen ve cevap verebilen bir yeterliliğe sahip olmak,
 8. 8. Milli, manevi ve kültürel değerlerimize uygun bir anlayışa sahip olmak,
 9. 9. Ahlaki zafiyetleri ve kötü alışkanlıkları olmamak,

Not: Şehit ve gazi çocuklarına mülakat komisyonumuz tarafından öncelik verilecektir.

TÜRK ÖĞRENCİLERDEN TALEP EDİLEN BELGELER

 • Fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • Mezuniyet Belgesi
 • Nüfus Kayıt Belgesi (e-devlet)
 • İkametgâh Belgesi (e-devlet)
 • E-okul Not Dökümü
 • Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi olduğuna dair belge
 • LGS Sonuç Belgesi
 • Sağlık Raporu
 • Muvafakatnâme

TÜRK ÖĞRENCİ KAYIT SÜRECİ

 • Mülakatlar sonucunda kabul gören öğrencilerin kayıt işlemleri, MEB tarafından açıklanan nakil takvimi esas alınacaktır.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopileri kabul edilmez.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar burs hakkını kaybeder.
 • Burs programına kabul edilen öğrenciler kayıt öncesinde burs şartlarına, Türkiye’nin genel ahlak kurallarına ve okulun belirlenen disiplin kurallarına uyacaklarına dair bir taahhütname imzalayacaklardır. Bu taahhütnameye uymamaları durumunda ise tüm haklarını kaybedeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

TÜRK ÖĞRENCİLERİN REK KAMPÜSE İNTİKAL SÜRECİ

REK’te eğitim görmeye hak kazanmış öğrencilerin lise okul kayıtları ve nakilleri tamamlandıktan sonra eğitim-öğretim takviminin ilk haftası içerisinde kampüse gelişleri sağlanacaktır.

Online Kataloğumuzu İnceleyin.